Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: PoweResta Oy
Y-tunnus: 3090696-2
Postiosoite: PL 1, 40321 JYVÄSKYLÄ
Sähköposti: info@poweresta.com
Puhelin: +358 10 508 8580

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Tomi Laamanen
Sähköposti: info@poweresta.com
Puhelin: +358 10 508 8581

3. Rekisterin nimi

PoweResta Oy:n verkkosivusto.

4. Tietojen keräämisen käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).

Ota yhteyttä- ja Lataa esite -lomakkeilla jätettyjen henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Lisäksi tällä verkkosivustolla kerättäviä tietoja käytetään:

  1. teknisistä syistä, jotta verkkosivuston toiminnot ovat käytettävissä
  2. verkkosivuston käytön analysointiin ja digitaaliseen markkinointiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22).

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, sähköposti, puhelinnumero, jätetyt viestit ja verkkoyhteyden IP-osoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään Ota yhteyttä- ja Lataa esite -lomakkeiden, Google Analytics- ja Meta Business -palvelujen avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Verkkosivuston käytön analysointiin (Google Analytics) ja digitaaliseen markkinointii (Meta) käytettyjä tietoja voidaan säilyttää EU:n ulkopuolella (kts. kohta 9 ja kohta 10).

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

  • Domainhotelli Oy
  • Google
  • Meta
  • Microsoft.

8. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät ja mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaidemme tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Ota yhteyttä- ja Lataa esite -lomakkeiden kautta lähetetyt henkilötiedot voidaan IP-osoitteen ja evästeiden avulla yhdistää sivustolla vieraileviin kävijöihin. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä huomioda, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

9. Verkkosivuston käytön analysointi

Verkkosivustomme käyttää Google Analytics -analytiikkapalvelua, jonka tarjoaa Google Inc.

Google analysoi verkkosivuston käyttöä puolestamme, mitä varten käytämme yllä mainittuja evästeitä. Googlen keräämät tiedot käyttäytymisestäsi verkkosivuillamme välitetään Yhdysvaltoihin Googlen palvelimille, missä tietoja säilytetään ja analysoidaan. Tulokset toimitetaan meille anonymisoidussa muodossa. Google on sertifioitu EU-US-tietosuojasopimuksessa (EU-US Privacy Shield), mikä varmistaa sen, että Google pitää yllä riittävää tietosuojatasoa tietoja käsiteltäessä Yhdysvalloissa.

Lisätietoa Google Analyticsista saat seuraavista dokumenteista: Google Analyticsin käyttöehdot ja Google Tietosuoja ja käyttöehdot.

10. Digitaalinen markkinointi

Verkkosivustomme käyttää Meta Business -palveluita, jotka tarjoaa Meta Platforms Inc.

Meta analysoi verkkosivuston ja sen lomakkeiden käyttöä digitaalista markkinointia varten. Kerätyt tiedot välitetään Yhdysvaltoihin Metan palvelimille. Tulokset toimitetaan meille anonymisoidussa muodossa. Meta on sertifioitu EU-US-tietosuojasopimuksessa (EU-US Privacy Shield), mikä varmistaa sen, että Meta pitää yllä riittävää tietosuojatasoa tietoja käsiteltäessä Yhdysvalloissa.

Lisätietoja Meta Business -palveluista saat tästä linkistä.

11. Tietojen säilytysaika

Ota yhteyttä- ja Lataa esite -lomakkeiden kautta kerättyjä henkilötietoja säilytetään toistaiseksi.

Google Analyticsin tallentama käyttäjä- ja tapahtumatason data poistetaan automaattisesti Googlen palvelimilta 26 kuukauden kuluttua.

Meta säilyttää tapahtumatietoja enintään kaksi vuotta.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tietoihin pääsy on suojattu vähintään käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

13. Ulkopuoliset palvelut tai sisältö verkkosivuillamme

Verkkosivuillamme on kolmansien osapuolten palveluja ja/tai sisältöä. Kun kolmansien osapuolten palveluja käytetään tai kolmansien osapuolten sisältöä näytetään, viestintään liittyviä tietoja vaihdetaan sinun ja asianomaisen palveluntarjoajan kanssa teknisistä syistä.

Lisätietoa tällaisen tiedonkäsittelyn laajuudesta ja tarkoituksesta voi saada tutustumalla verkkosivuilla palveluja ja sisältöä tarjoavien tahojen tietosuojalausuntoihin:

Meta
LinkedIn
Twitter

14. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

15. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

16. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Päivitämme aika ajoin tietosuojaselostettamme. Tietosuojaselosteen päivitykset julkaistaan tällä verkkosivulla. Kaikki muutokset astuvat voimaan verkkosivuston julkaisemisen yhteydessä. Suosittelemme siksi säännöllistä vierailua verkkosivuillamme, jotta voit saada tiedon mahdollisista päivityksistä.

Päivitetty viimeksi: 26.9.2022.